کنفرانس بازاریابی دیجیتال

اولین کنفرانس بازاریابی دیجیتال که در ایران برگزار شد و تونسته بیش از سه دوره رو پشت سر بگذاره، DMconf هست. این رویداد از سال ۱۳۹۴ تا به امروز برگزار شده و معمولا حوالی مهرماه برگزار می‌شه. دوره‌ی بعدی این کنفرانس سال ۹۸ برگزار خواهد شد.