مانی رادی

مانی تقریبا سمتی توی ماناوند نداره، ولی کاری هم نیست که انجام نده. در واقع، اینطوریه که اگر مانی نباشه کاری از پیش نمیره و توئمان، نبودش هم خللی در کارها ایجاد نمی‌کنه! وظیفه‌ی اصلی مانی، مدیریت کارها و پروژه‌هاست و باعث میشه اختلال زمانی در بین کارها انجام نشه.

وقتی مانی روی کاری متمرکزه، بهتره که سروقتش نرید و اجازه بدید کمی از مانیتور فاصله بگیره. در غیر این صورت یا جواب‌های بی‌ربط دریافت می‌کنید (چون حواسش به چیز دیگه‌ایه) و با پرخاش ناگواری مواجه می‌شید (چون حواسش به چیز دیگه‌ایه)