میلاد اسلامی زاد

میلاد موسس و مدیرعامل ماناونده. ایده‌ی ایجاد این‌جا برای میلاده و به صورت متمرکز روی کارهای ماناوند نظارت داره. هرچند مدیریت عاملی یخورده اسم دهن پرکنیه و آدم رو یاد آدم‌هایی می‌ندازه که پشت میز می‌شینن و فقط امر و نهی می‌کنن، ولی در مورد میلاد عموما این تصویر اشتباهه و خودش توی نود و نه درصد اتفاق‌ها نظر و تاثیرداره.

پیشنهاد می‌کنیم که با میلاد زودتر از ساعت ۱۰:۳۰ صبح جلسه نگذارید، چون به احتمال زیاد با تاخیر به شما خواهد رسید!